บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกท่านเข้าร่วมอบรม ระบบ e-office Automations เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563

อบรม ระบบ e-office Automations เมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 9 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมด้วย


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ