สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง Username และ Password

สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่อง Username และ Password หรือการเข้าใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร โทร 055-706-555 ต่อ 1550


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ