เข้าอบรม "การใช้งาน API และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Microsoft Azure"

อบรม "การใช้งาน API และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Microsoft Azure" ศูนย์คอมห้อง 6/1 ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ