อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับบุคลากร

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหว่างวั้นที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณโรงแรมสุโขทัย เฮอรอเทจ จังหวัดสุโขทัย


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ