อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React ระหว่าง วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ