กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับหลักการ SEO

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับหลักการ SEO เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ