การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน API และการพัฒนาMoblie Application ด้วย Ionic Framework

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน API และการพัฒนาMoblie Application ด้วย Ionic Framework ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 7 ห้อง 7/1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ