แจ้ง เรื่องการ Update Windows Server (CredSSP)

แจ้งปัญหาของการ Remote Desktop สำหรับเครื่อง Web Server ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่พบเจอปัญหาการ Remote Desktop เข้าไปยัง Server ของหน่วยงานตนเองไม่ได้ เพราะว่าทาง Microsoft ได้ปล่อย Patch Update มาใหม่ (CredSSP) ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องใดที่มีการ Update Windows อยู่เป็นประจำ จะไม่พบกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้นวิธีการคือเครื่องใดที่ยัง Remote Desktop เข้าเครื่องได้อยู่ให้ทำการ Update Windows Server ของหน่วยงานตนเองให้เป็นปัจจุบัน แต่ถ้าหากหน่วยงานใดไม่สามารถ Remote Desktop ได้แล้ว ให้ติดต่อที่งานพัฒนาระบบเครื่อข่ายและการสื่อสาร โทร. 1550


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ