เข้าร่วมการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics"

เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ