แจ้ง การแก้ไขหน้าต่างสำหรับการ Althentication

ด้วยงานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ได้มีการปรับเปลี่ยน การ Login ใช้งาน Internet เฉพาะระบบสาย LAN โดยที่ในการ Login ในแต่ละครั้ง จะสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าหากต้องการใช้งาน ก็เพียงแต่ทำการ Login ใหม่หรือทำการ Refresh หน้าที่ Login ก่อนที่จะถึงเวลา 3 ชั่วโมง ก็จะสามารถใช้งานได้ Internet ได้นานขึ้น โดยไม่ต้อง Login บ่อยครั้ง เป็นการเปลี่ยนเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีกรณีที่การใช้ User ของผู้ที่ Login ค้างเอาไว้ โดยที่ไม่ได้ Logout ออก หากท่านใดมีข้อสงสัยวิธีการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร


คลิดที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กลับ