ลงทะเบียน MacAddress

ระบบลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ได้แบบออนไลน์

Antivirus

Trend Micro Security Software


ตรวจสอบการรับ Username นักศึกษา


กิจกรรม


สาระน่ารู้


Microsoft Security Essentail

SoftWhere รักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเอต์จาก Microsoft สามารถใช้งานได้ ฟรี เพราะมันจะติดมากับตัวระบบปฏิบัติการ นอกเนื่อจากนั้น สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งเองได้หากไม่มีโปรแกรม Microsoft Security Essentail อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก ดาวน์โหลด

ESET Smart Security

โปรแกรมป้องกันและรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง แต่ใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อย โดยสามารถป้องกันปัญหาจากการติดไวรัส ป้องกันสปายแวร์ ป้องกันการขโมยรหัส และการบุกรุก Firewall โดยไม่ทำให้เครื่องช้าลง คลิก ดาวน์โหลด

#

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minus maxime aut ea impedit voluptates aperiam dolor laborum officiis autem aspernatur! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus, alias, repudiandae sunt illo consequatur aperiam doloribus nesciunt ut deserunt ipsa est tempora nihil. Totam eveniet aperiam debitis fugit ipsa doloremque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio sequi dolorem suscipit assumenda molestiae voluptatem qui consequuntur magni? Deleniti, corporis.


เกี่ยวกับเรา


งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้ระบบเครือข่ายดำเนินไปได้โดย ความสะดวกรวดเร็ว
ดูแลในส่วนของ User Account เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์มีUser และ Password ในการเข้างานอินเตอร์เน็ต และKPRU MAIL
ดูแลในส่วนของระบบ License Microsoft เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเช่น ห้องปฏิบัติการ เครื่องใช้สอน เป็นเครื่องที่ถูกลิขสิทธิ์ของ Microsoft Corperation

ติดต่อเรา


งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Phone 055-706555 ต่อ 1550
69หมู่1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เลขไปรษณีย์ 62000